Sterkin
SEI
Instal
Uneto-VNI
Uneto-VNI
24 uurs Service

Inspecties

Lenaers Installatiebedrijf verzorgt NEN 3140 keuringen en woning veiligheidskeuringen ( A.P.K. ).
NEN 3140 keuring.

Met periodieke inspecties van uw elektrotechnische installatie voorkomt u onveilige situaties en verzekert u zich van optimale continuïteit. De NEN 3140 keuring geeft richtlijnen voor veilige werken binnen de kaders van de Arbo-wet. Daarom is een NEN 3140 keuring een mogelijkheid om te voldoen aan de Arbo-wet en eisen van verzekeraars, zodat de werkgever bij calamiteiten kan aantonen dat hij preventieve maatregelen heeft getroffen.

Woning veiligheidskeuring ( A.P.K. )
Als verhuurder of eigenaar van een gebouw of woning bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid hier van. Daarbij verwijzen verzekeringsmaatschappijen vaak in de kleine letters dat uw woning moet voldoen aan de geldende normen.

Mocht u twijfels hebben of uw woning nog veilig is, wij praten dan o.a. over mogelijkheid van gaslekken, de vorming van koolmonoxide en slecht functionerende aardlekschakelaars etcetera, neem dan vrijblijvend contact met ons op.