Sterkin
SEI
Instal
Uneto-VNI
Uneto-VNI
24 uurs Service

hoogrendementsketels

Een hoogrendement ketel of HR-ketel is een verwarmingsketel op aardgas die ten opzichte van een conventionele gasketel een hoger rendement heeft. Dit wordt gerealiseerd door condensatie van de waterdamp in de rookgassen. Hoogrendementsketels zijn in 1981 door Nefit voor het eerst in Nederland geïntroduceerd.
HR-ketels moeten vanwege de condensvorming zijn voorzien van een condensafvoer. De hoeveelheid condens is afhankelijk van de gebruikte brandstof: 1 m³ (0,7 kg) aardgas geeft ongeveer 1,5 liter condensaat tegen 1 liter condensaat per liter stookolie.
Het hoge rendement wordt bereikt door het koude retourwater in een warmtewisselaar voor te verwarmen met de rookgassen. Deze gassen bevatten veel waterdamp, die bij dit proces condenseert en daarbij veel warmte overdraagt (2258 kJ/kg).

Het Gaskeur HR-label verdeelt HR-ketels in drie categorieën:
1    HR 100, met een rendement van ten minste 100%
2    HR 104, met een redement van ten minste 104%
3    HR 107, met een rendement van ten minste 107%.

De meest bekende is de HR 107.
In de praktijk is een verbetering van ongeveer 10% haalbaar.

Beveiliging
Alle HR-toestellen zijn uitgevoerd met een vlambeveiliging waardoor geen gasgebrekbeveiliging meer nodig is. De waakvlam kan alleen aangestoken worden terwijl de vlambeveiliging overbrugd wordt door een knop ingedrukt te houden zolang de voeler nog niet is opgewarmd. Gaat de waakvlam uit dan koelt de voeler af en stopt de gastoevoer naar het toestel.

Rendement
Dat HR-ketels een “rendement” boven 100% kunnen halen is een kwestie van definitie. In Europese richtlijnen worden de verliezen door de afvoer van verbrandingsgassen niet in het rendement meegerekend. Men rekent dus met de zogenaamde onderste verbrandingswaarde. Wanneer nu de condensatiewarmte uit de rookgassen wordt benut, zoals in HR-ketels gebeurt, zou men eigenlijk met de bovenste verbrandingswaarde moeten rekenen. Het rendement zou in dat geval onder de 100% blijven steken.

Comfort warm water
Voor hr-ketels met CW-label geldt dat ze een gebruiksrendement hebben van minimaal 67 procent. Andere combitoestellen met CW-label moeten een gebruiksrendement hebben van minstens 56 procent. Voor geisers en boilers geldt 45 procent.

CW    Warm water vraag (40°C)
1    Minder dan 6 liter in keuken of beperkt douchen.
    Tegelijkertijd meerdere kranen niet mogelijk.
2    Minstens 6 liter in keuken of douche.
    Tegelijk meer kranen niet mogelijk.
3    Minstens 10 liter in keuken, douche of bad.
    Tegelijk meer kranen nauwelijks mogelijk.
4    Minstens 12,5 liter in keuken of douche of bad.
    Tegelijk meer kranen beperkt mogelijk.
5    Minstens 12,5 liter in keuken en douche of bad.
    Tegelijk meer kranen beperkt mogelijk.
6    Minstens 12,5 liter in keuken, douche en bad.
    Tegelijk meer kranen optimaal mogelijk.